Zapraszamy 20 sierpnia 2020 r. o godz. 17.00 do Dworku Laszczyków w Kielcach na wernisaż wystawy "Jan Paweł II. Świadek wojny, człowiek pokoju".

Wystawa nawiązuje do biografii Świętego Jana Pawła II oraz pokazuje jego drogę do świętości. Ma walor narracyjny, wzbogacają ją multimedia , dźwięk i obraz. Ekspozcyja  ma też unikatowy charakter prezentacji treści.

Tworzą ją m.in. wielkoformatowe obrazy autorstwa Grzegorza Chorążka, grafika Muzeum Wsi Kieleckiej, znakomitego artysty, który prezentował swój dorobek na wielu wystawach w kraju.

Autorami wystawy są Ewa Kołomańska oraz Bartosz Bętkowski z Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie oraz Grzegorz Chorążek.

Wystawa odbywa się pod Honorowym Patronatem Jego Ekscelencji Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego.

Otwarcie poprzedzi spotkanie z autorami oraz koncert Chóru z Kościoła Garnizonowego w Kielcach pod dyrekcją Edyty Bobryk. Fragmenty dzieł autorstwa Jana Pawła II odczyta Wojciech Niemczyk, aktor Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. Zaprosimy publiczność do wspólnego odśpiewania „Barki”.  Część artystyczna, ze względów epidemicznych, odbędzie się na dziedzińcu Dworku Laszczyków w Kielcach. Następnie zaprosimy do zwiedzania wystawy, które będzie się odbywać w 15-osobowych grupach w towarzystwie przewodników Muzeum Wsi Kieleckiej. Prosimy osoby zainteresowane obejrzeniem ekspozycji o zabranie maseczek ochronnych.

Muzeum Wsi Kieleckiej dziękuje za pomoc w organizacji wystawy: Totalizatorowi Sportowemu spółce z o.o., Teatrowi im. Stefana Żeromskiego w Kielcach oraz Wojewódzkiemu Domowi Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach.

 

nowe logo

 

plakat papież 3

 

 

IMG 4755 Large

IMG 4755 Large

IMG 4755 Large