Muzeum Wsi Kieleckiej otrzymało dofinansowanie na zadanie "Pocztówka do Niepodległości 1920". W ramach projektu powstanie 10 filmów edukacyjnych, w których opisane zostaną sylwetki osób oraz wydarzenia tamtego okresu związane z ziemią świętokrzyską.

W ramach zadania zostanie wytypowanych 100 uczestników w przedziale wiekowym: 6-10 lat, 10-19 lat, 19-25 lat, powyżej 25 lat oraz powyżej 60-lat. Każda z tych osób stworzy na podstawie indywidualnej karty pracy swoją niepowtarzalną pocztówkę - słowną lub graficzną opisującą - co dla niej oznacza "Niepodległość".

Zostanie wydany także katalog z reprodukcjami pocztówek patriotycznych znajdujących się w zbiorach  Muzeum Wsi Kieleckiej

 

logo pl

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej #wiktoria1920”