Zapraszamy 18 września 2020 r. do Parku Etnograficznego w Tokarni na Ogólnopolską Konferencję Naukową "Przyszłość krajobrazu przeszłości - postrzeganie przestrzeni muzealnej. Fakty i perspektywy". Organizatorami wydarzenia są: Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Wsi Kieleckiej oraz Stowarzyszenie Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce.

Podczas konferencji będą poruszane tematy związane z tworzeniem przestrzeni muzealnej, jej rozumieniem przez twórców i odbiorców. Będziemy dyskutować nad kierunkami dalszej działalności wystawienniczej, szczególnie względem muzeów na wolnym powietrzu oraz planów pozyskiwania kolejnych eksponatów.

Partnerami Konferencji są: Zarząd Województwa Świętokrzyskiego oraz Muzeum Wsi Kieleckiej.
Patronaty honorowe nad wydarzeniem objęli: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski oraz Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.