Informujemy, że od dnia 1 października 2020 r. ulegają zmianie godziny otwarcia Dworku Laszczyków w Kielcach.

Obiekt będzie otwarty od wtorku do niedzieli w godzinach 08.00-16.00.

Dzien bezpłatnego zwiedzania został zmieniony z soboty na wtorek (z wyjątkiem wtorków będących dniami świątecznymi).