Zakończyły się roboty budowlane w Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie. We wnętrzach obiektu trwają zaawansowane prace nad przygotowaniem ekspozycji stałej

Zajmie ona powierzchnię około 1,7 tys. mkw.Dodatkowo, 295 mkw. przeznaczonych zostanie na ekspozycje czasowe.

Projekt autorstwa Nizio Design International w 2009 roku zdobył pierwszą nagrodę w konkursie ogłoszonym przez Muzeum Wsi Kieleckiej. Jego ideą było stworzenie warunków do upamiętnienia ofiar pacyfikacji wsi polskich. Michniów jest symbolem wszystkich pacyfikacji i represji, jakie dotknęły polskie wsie w czasie II wojny światowej oraz niemieckiej okupacji. W 2010 roku rozpoczęła się budowa Mauzoleum.Celem twórców było połączenie programu funkcjonalno-użytkowego architektury z wyrazistą rzeźbiarską formą 
i symboliczną wymową muzeum-pomnika pamięci. W międzynarodowej prasie branżowej Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie było wskazywane jako jeden z najciekawszych projektów architektonicznych realizowanych na świecie. 

Unikatową monolityczną bryłę budynku Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie tworzy 11 segmentów: 5 zamkniętych i 6 otwartych, poprzecinanych pęknięciamiKolejne segmenty ulegają stopniowej deformacji i rozpadowi. Pełna ekspresji architektura i celowa postępująca degradacja kolejnych elementów bryły to symbol eskalacji wojennych represji wobec mieszkańców wsi. Poprzez pęknięcia między poszczególnymi segmentami do wnętrza budynku dostaje się naturalne światło, które zależnie od pory dnia 
i roku, modeluje przestrzeń ekspozycji.Materiałami, które dominują we wnętrzui stają się nośnikiem treścisą: beton, drewno oraz czarna stal walcowana na gorąco. Ich faktury, barwy oraz zapach oddziałują na zmysły zwiedzających. Na powierzchni betonu odwzorowano odcisk drewna. Część wewnętrznych betonowych ścian posłuży m.in. do wyświetlania projekcji multimedialnych. Ciekawym elementem wystawy  wielkoformatowe rzeźbiarskie obiekty o nieregularnych kształtach, do których wykończenia wykorzystano odzyskowe drewno ze starych chati stodół.Na część obiektówzostały nałożone blachy z czarnej stali z nadrukami.

Obiekt ogrzewany jest pompami ciepła, jest to rozwiązanie proekologiczne, gdyż nie emitują one do środowiska szkodliwych substancji. Wewnątrz zamontowane zostały innowacyjne rozwiązania ekspozycyjne,charakterystyczne dla nowoczesnego historycznego muzeum narracyjnego. 
W sali wystaw czasowych, przesuwne ściany pozwalają dostosowywać kubaturę pomieszczenia do aktualnych potrzeb. Na potrzeby ekspozycji została także skomponowana muzyka, która będzie słyszana w całym obiekcie. Jej autorem jest znakomity kompozytor Tomasz Wiracki.

Zadanie realizowane w latach 2017-2020 - Projekt nr POIS.08.01.00-00-0120/17 pn. „Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie” w ramach Działania 8.1 „Ochrona dziedzictwa kulturowegoi rozwój zasobów kultury” Oś priorytetowa VIII Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko 2014-2020.

Wartość zadania 22 180 757,00 zł w tym:

a. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 10 008 094,00 zł ,
b. Dotacja Celowa Województwa Świętokrzyskiego -  8 113 260 zł,
c. Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 73 000,00 zł,
d. Wkład własny Muzeum Wsi Kieleckiej  - 9 363,00 zł,
e. Pożyczka VAT  - 3 977 040,00 zł

Koszt całości inwestycji realizowanej w latach 2010-2020 wyniósł ponad 40 mln. zł.

Uroczyste otwarcie obiektu planowane jest na początek 2021 roku.

0608BA63 0146 4866 A1FF 3F9AB60C9223

50649C00 BC43 4B3E BD66 955A8B8516D1  50649C00 BC43 4B3E BD66 955A8B8516D1  50649C00 BC43 4B3E BD66 955A8B8516D1  50649C00 BC43 4B3E BD66 955A8B8516D1 50649C00 BC43 4B3E BD66 955A8B8516D1 50649C00 BC43 4B3E BD66 955A8B8516D1 7B4D1E8D 6B99 4A8A 8828 7DBD79F6248B
1F20A86E 92B5 408A 9278 10C23146050F 
4F6CA909 CC48 454C 8843 5259F5F760FF 
7B4D1E8D 6B99 4A8A 8828 7DBD79F6248B