Modrzewiowy dworek zwany ”Kałamarzykiem” zostanie przeniesiony z Suchedniowa do Parku Etnograficznego w Tokarni.

Dziś została podpisana umowa kupna obiektu z jej właścicielami.- Dworek znajduje się w Suchedniowie przy ul. Berezów 3 przy drodze wiodącej z Suchedniowa do Bodzentyna. Czas powstania nie jest możliwy do precyzyjnego ustalenia, szacuje się go na podstawie źródeł rękopiśmiennych na ok. II poł. XVIII w. Powstał na zlecenie ówczesnych właścicieli dóbr ziemskich, którymi byli biskupi krakowscy. Mieszkali w nim administratorzy lokalnej ekonomii a w późniejszym czasie również wyżsi urzędnicy zlokalizowanej w Suchedniowie administracji górniczej – mówi Tadeusz Sikora, dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej. Obiekt jest charakterystyczny przede wszystkim z powodu posiadanej konstrukcji więźby dachowej. - Jest to przykład tzw. mansardu polskiego (dach łamany polski) i stanowi element obecnie rzadko spotykany. Więźba dachowa o budowie szkieletowej, składa się z dwóch poziomów, których podstawami są słupy i krokwie połączone ze sobą na czop i gniazdo. Całość jest związana z belkami stropowymi i kominem. Pokrycie dachowe dawniej stanowił dwuwarstwowy gont łupany – mówi dr Krzysztof Karbownik, kierownik działu badań Etnograficznych w Muzeum Wsi Kieleckiej. Muzeum Wsi Kieleckiej kupiło obiekt od obecnego właściciela za 40 tys. zł. , z tej kwoty 32tys. zł to dotacja uzyskana z Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w ramach programu grantowego pt. Rozbudowa Zbiorów Muzealnych.- Dworek przez jakiś czas pozostanie w pierwotnym miejscu posadowienia czyli będzie muzealnym obiektem architektury in situ. W przyszłym roku Muzeum Wsi Kieleckiej będzie się ubiegało o środki finansowe na jego rozbiórkę, konserwację i ponowne zestawienie w Parku Etnograficznym w Tokarni – mówi Tadeusz Sikora. Nowy obiekt zostanie posadowiony w sektorze małomiasteczkowym.

Zakup dofinansowany ze środków Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Na fotografii : Tadeusz Sikora , dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej oraz właściciel obiektu Anną Rogala. 

podpisanie umowy2

img 7986 160436

 

LOGO NIMOZ kolor prost pl