Nakładem Muzeum Wsi Kieleckiej ukazał się pierwszy numer rocznika historycznego „Wieś polska w czasie II wojny światowej”.

Periodyk uzyskał dofinansowanie z programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i jest elementem projektu: Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie – symbol bestialstwa niemieckich pacyfikacji na narodzie polskim. Zapraszamy do czytania, wydawnictwo jest dostępne w Bibliotece Online: CZYTAJ

Wies polska ww 2

 

dofinansowanie MKIDN IKWS Mauzoleum