Muzeum Wsi Kieleckiej otrzymało statuetkę "Świętokrzyscy Burzyciele Barier im. Anny Sowy" za realizowanie projektów ułatwiających osobom niepełnosprawnym dostęp do dziedzictwa kulturowego wsi kieleckiej.

Z rąk senatora Krzysztofa Słonia oraz dyrektora świętokrzyskiego PFRON Andrzeja Michalskiego nagrodę odebrał dziś Jarosław Karyś, zastępca dyrektora Muzeum Wsi Kieleckiej.

 Nagroda dyrektor MWK Karys