Zapraszamy od 9 lutego 2021 r. do odwiedzenia Dworku Laszczyków w Kielcach oraz obejrzenia wystawy "Jan Paweł II. Świadek wojny, człowiek pokoju".

Wystawa nawiązuje do biografii Świętego Jana Pawła II oraz pokazuje jego drogę do świętości. Ma walor narracyjny, wzbogacają ją multimedia, dźwięk i obraz. Ekspozcyja  ma też unikatowy charakter prezentacji treści.

Tworzą ją m.in. wielkoformatowe obrazy autorstwa Grzegorza Chorążka, grafika Muzeum Wsi Kieleckiej, znakomitego artysty, który prezentował swój dorobek na wielu wystawach w kraju.

Autorami wystawy są Ewa Kołomańska oraz Bartosz Bętkowski z Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie oraz Grzegorz Chorążek.

Dworek Laszczyków będzie otwarty od wtorku do niedzieli, w godz. 09.00-16.00. Ceny biletów wstępu wynoszą: normany 5 zł, ulgowy 2 zł.

Prosimy o zachowanie zasad bezpieczeństwa oraz zwiedzania wnętrz w maseczkach ochronnych.