Zapraszamy 22 sierpnia 2021 r. (w godz. 12.00-16.00) do Parku Etnograficznego w Tokarni na "Wytopki Ołowiu". Podczas naszego niedzielnego spotkania z dawną metalurgią odbędą się liczne pokazy związane z dawnym przetwarzaniem kruszców z naszego regionu.

- wytopu ołowiu w kamiennym piecu zrekonstruowanym według przekazów historycznych - prowadzenie oraz komentarz - dr Ireneusz Suliga (AGH),

-  bicie pamiątkowych denarów w „piecowisku”,

- pokaz pędzenia dziegciu metodą „Garnek na garnku” wraz z komentarzem na temat otrzymywania smół drzewnych - Grażyna Czerwińska,

-cproces elektrolitycznego otrzymywania miedzi historyczną metodą Stanisława Ignacego Łaszczyńskiego,

- pokazem kucia żelaza dymarskiego i prac kowalskich na stanowisku wędrownego kowala - GRUPA MOCCUS i Dariusz Wójcik, 

- pokaz dawnych technik kowalskich, wytwarzanie gwoździ i galanterii żelaznej oraz przekuwania kos - Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu, 

- umundurowanie i repliki strojów z XIX w. - GRH „Patrioci i Fabrykanci Zagłębia Staropolskiego”,

- prezentacja starożytnego procesu wytopu żelaza w dymarce - Muzeum Przyrody i Techniki „Ekomuzeum” im. Jana Pazdura,

- Odtworzenie kompletnego pradawnego procesu hutniczego od budowy do rozbicia pieca, opatrzone fachowym komentarzem naukowym. - "Pokaz wytopu miedzi, starożytnymi metodami z epoki brązu. Eksperymenty z pierwotną metalurgią miedzi”- Osada Neolityczna w Kopcu k. Iwanisk i Grzegorz Kończyk

W rynku Sektora Małomiasteczkowego zaprezentują się także twórcy ludowi, rzemieślnicy oraz wystawcy

wytopki