Zapraszam 19 września 2021 r. o godz. 14.00na otwarcie wystawy „Szmaciana królewna – lalka motanka” Wystawa twórczości Joanny Wrońskiej (1957 – 2021) w Parku Etnograficznym w Tokarni w Plebanii z Goźlic (sektor małomiasteczkowy).

- Prezentowane na wystawie eksponaty to szmaciane i włóczkowe lalki wykonane tradycyjną techniką motania. Przedstawione zostały zarówno formy „klasyczne”, o proweniencji wschodniosłowiańskiej, jak i te zaadaptowane do rodzimej kultury ludowej Kielecczyzny. Są  to  lalki nawiązujące do tradycji naszego regionu, min. postaci czarownicy – Baby Jagi czy lalki w regionalnych strojach ludowych (kieleckim, świętokrzyskim, krakowskim), obrazujące ludowe zwyczaje i życie codzienne, charakterystyczne dla kultury ludowej naszego regionu.

Od strony formalnej staraliśmy się pokazać cały przekrój form wyrobów naszej twórczyni – obiekty o zróżnicowanych gabarytach, kolorystyce, kształtach i akcesoriach.  Zaprezentowano także różne rodzaje elementów materiałowych, służących do wyrobu lalek motanek (szmatki, włóczka, różne typy wypełnienia – ziarno, słoma, itp.) oraz formy prezentujące kolejne etapy tworzenia lalki motanki. Istotnym elementem wystawy są również liczne fotografie Joanny Wrońskiej, przedstawiające twórczynię, jej działalność i dzieło artystyczne - mówi autorka wystawy dr Małgorzata Imiołek, kierownik Działu Edukacji Etnograficznej w Muzeum Wsi Kieleckiej.

Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających do 31 października. Przed śmiercią, 24 maja 2021 roku, Joanna Wrońska współpracowała z Małgorzatą Imiołek przy przygotowaniu koncepcji wystawy.

Wrońska 6
Wrońska 6
Wrońska 12
Wrońska 6