Skład Rady Muzeum przy Muzeum Wsi Kieleckiej - VI kadencja:

1) dr hab. Sebastian Piątkowski - Przewodniczący Rady
2) mgr Edyta Jarząbek - Wiceprzewodnicząca Rady

3) mgr Agnieszka Buras
4) mgr Wojciech Kalwat
5) mgr Paweł Krakowiak
6) dr Anna Myślińska
7) mgr Jakub Osajda
8) mgr Zbigniew Skuza
9) mgr Paweł Walesic
10) mgr Małgorzata Wiśniewska