Dobiegają końca prace konserwatorskie przy książkach i oleodrukach, które są realizowane  w ramach projektu „Konserwacja i restauracja eksponatów ze zbiorów Muzeum Wsi Kieleckiej”.

Konserwacją objęte zostało 9 sztuk książek i 5 sztuk oleodruków. Zakończenie prac planowane jest na połowę listopada 2021 r.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. 

IMG 2357 Duże
IMG 2357 Duże
IMG 2357 Duże
IMG 2357 Duże
IMG 2357 Duże
IMG 2357 Duże
IMG 2357 Duże
IMG 2357 Duże
IMG 2357 Duże
IMG 2357 Duże