W Parku Etnograficznym w Tokarni dbamy o pszczoły. W trakcie minionego roku w skansenie zostało posadzonych ponad 500 sztuk krzewów i drzew miododajnych.

Ostatnio posadziliśmy 380 sztuk irgi błyszczącej oraz 10 sztuk budlei Dawida. Działania te zostały podjęte w ramach „Projektu nasadzeń drzew i krzewów miododajnych” , który jest finansowany ze środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.