„Straty w obiektach sakralnych diecezji kieleckiej  w czasie II wojny światowej - zasoby Archiwum Diecezjalnego w Kielcach” to nazwa projektu realizowanego przez Muzeum Wsi Kieleckiej w ramach dofinansowania ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Zadanie ma na celu pokazać ogrom strat rzeczowych jakie poniósł Kościół Katolicki podczas II wojny światowej. Materiał zostanie opracowany na postawie dokumentacji Archiwum  Diecezjalnego w Kielcach ze szczególnym uwzględnieniem ankiet powstałych w 1945 i 1946 roku. Dodatkowo wykorzystane zostaną archiwa parafialne oraz przeprowadzona kwerenda uzupełniająca w Archiwum Państwowym w Kielcach oraz w Delegaturze Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach.

Kwerendy będą prowadzone przez 2 lata, ich zwieńczeniem będzie stworzenie i opracowanie prezentacji programu w formie multimedialnej, stworzenie wystawy plenerowej
wraz z katalogiem oraz wydanie publikacji.

 

Logo MKDNiS kolorowe

Zadanie "Straty obiektów sakralnych diecezji kieleckiej w czasie II wojny światowej
- zasoby Archiwum Diecezjalnego w Kielcach" zostało dofinansowane ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.