Dzięki dofinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Parku Etnograficznym w Tokarni, realizowane są  prace konserwatorskie dachów gontowych znajdujących się na dzwonnicy z Kazimierzy Wielkiej, studni z Gór Pińczowskich, chałupie z Siekierna, chałupie z Klonowa, Kościele z Rogowa i Plebanii z Goźlic.

- Dachy gontowe są bardzo często narażone na osadzające się z czasem zabrudzenia organiczne i nieorganiczne. Szczególnie widoczne osady pojawiają się na dachach o mniejszym spadku, w efekcie czego drewno traci swój naturalny kolor i gładkość powierzchni. Impregnacja ma za zadanie ochronę drewna przed tymi niekorzystnymi zjawiskami i przywrócenie mu naturalnego koloru drewna. Zabieg ten zapewnia także większą szczelność pokrycia dachowego - wyjaśnia Tadeusz Sikora, dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej. Całkowity koszt projektu wynosi ponad 27 tysięcy złotych, Muzeum na ten cel otrzymało dofinansowanie w wysokości ponad 17 tysięcy złotych.