Zapraszamy do zgłaszania kandydatur do Nagrody "Semper Fidelis", wydarzenia organizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej.

Instytut Pamięci Narodowej od 2019 roku przyznaje Nagrodę „Semper Fidelis”, wyróżnienie dedykowane osobom, instytucjom oraz organizacjom społecznym w szczególny sposób zaangażowanym w upamiętnianie dziedzictwa dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej, których działalność publiczna pozostaje zbieżna z ustawowymi celami IPN-KŚZpNP.
Instytut Pamięci Narodowej ma przyjemność zaprosić w imieniu Kapituły Nagrody do przesyłania kandydatur. Zgłoszenia do Nagrody odbywają się za pośrednictwem formularza, który znajduje się na stronie internetowej www.ipn.gov.pl w zakładce „Konkursy i Nagrody – Nagroda „Semper Fidelis”. Kandydatury można zgłaszać do 31 lipca 2022 r. Laureatów wyłania Kapituła Nagrody „Semper Fidelis”, której przewodniczącym jest Prezes Instyutu Pamięci Narodowej.

Nagroda ma charakter honorowy.