Dworek Laszczyków w Kielcach

poniedziałek    -    obiekt nieczynny

wtorek – niedziela    -     8.00 - 16.00 (ostatnie wejście 15.30)

wtorek - wstęp bezpłatny (z wyjątkiem wtorków będących dniami świątecznymi).

Park Etnograficzny w Tokarni, Dworek Laszczyków w Kielcach oraz Zagroda Czernikiewiczów w Bodzentynie nie będą udostępniane zwiedzającym w następujące dni świąteczne:

Nowy Rok (1 stycznia)
Święto Trzech Króli (6 stycznia)
Wielka Sobota
Niedziela Wielkanocna
Boże Ciało
Święto Zmarłych (1 listopada)
Święto Niepodległości (11 listopada)
Wigilia (24 grudnia)
Boże Narodzenie (25 i 26 grudnia)

Cennik biletów:

bilet normalny                                                                                                7,00 zł

bilet ulgowy                                                                                                   3,00 zł

bilet rodzinny  (2+1, 2+2 oraz Karta Dużej Rodziny)                                   15,00 zł

posiadacze Karty Seniora                                                                             1,00 zł

bilet specjalny                                                                                               1,00 zł

Dzieci do lat 7 – wstęp bezpłatny do wszystkich obiektów

Wstęp bezpłatny i bilet ulgowy

Wstęp bezpłatny i bilet ulgowy do obiektów Muzeum Wsi Kieleckiej przysługuje  osobom wymienionym w  ustawie o muzach za  okazaniem dokumentów wymienionych
w odrębnych przepisach.

Wstęp bezpłatny do obiektów muzeum przysługuje opiekunom grup zorganizowanych (1 opiekun – grupa 20 osób).

Wstęp bezpłatny do Dworku Laszczyków - wtorek (z wyjątkiem wtorków będących dniami świątecznymi).