Zagroda Czernikiewiczów w Bodzentynie

poniedziałek  -  obiekt nieczynny

wtorek - niedziela - 9.00 - 17.00

wtorek - wstęp bezpłatny (z wyjątkiem wtorków będących dniami świątecznymi)

Park Etnograficzny w Tokarni, Dworek Laszczyków w Kielcach oraz Zagroda Czernikiewiczów w Bodzentynie nie będą udostępniane zwiedzającym w następujące dni świąteczne:

Nowy Rok (1 stycznia)
Święto Trzech Króli (6 stycznia)
Wielka Sobota
Niedziela Wielkanocna
Poniedziałek Wielkanocny *
Boże Ciało
Święto Zmarłych (1 listopada)
Święto Niepodległości (11 listopada)
Wigilia (24 grudnia)
Boże Narodzenie (25 i 26 grudnia)

* odrębnym zarządzeniem Dyrektora Muzeum obiekt może być udostępniony do zwiedzania

Cennik biletów:

bilet normalny - 7,00 zł,

bilet ulgowy - 3,00 zł

bilet rodzinny  (2 + 1,  2+2 oraz Karta Dużej Rodziny) - 15,00 zł

posiadacze Karty Senior - 1,00 zł

bilet specjalny - 1,00 zł

Dzieci do lat 7 – wstęp bezpłatny do wszystkich obiektów

Wstęp bezpłatny i bilet ulgowy

Wstęp bezpłatny i bilet ulgowy do obiektów Muzeum Wsi Kieleckiej przysługuje  osobom wymienionym w  ustawie
o muzeach za okazaniem dokumentów wymienionych w odrębnych przepisach.

Wstęp bezpłatny do obiektów muzeum przysługuje opiekunom grup zorganizowanych (1 opiekun – grupa 20 osób).