Konserwacja obiektów ruchomych z Kościoła z Rogowa Cz. IV

08.09.2020 r.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

27.07.2020 r. 

Informacja z otwarcia ofert 

23.07.2020 r.
Pytanie_do_SIWZ_z_dnia_23.07.pdf

22.07.2020 r
Pytanie_do_SIWZ_z_dnia_22.07.pdf

 

16.07.2020 r. 

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ - Zdjęcia poglądowe cz. 1

Załącznik Nr 1 do SIWZ - Zdjęcia poglądowe cz. 2

Załącznik Nr 1 do SWIZ - Zdjęcia poglądowe cz. 3

Załącznik Nr 1 do SIWZ - Zdjęcia poglądowe cz. 4

Załącznik Nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 do SIWZ edytowalny - Formularz ofertowy

Załącznik Nr 3 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia

Załącznik Nr 4 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków

Załącznik Nr 5 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Załącznik Nr 6 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy

Załącznik Nr 7 do SIWZ - Wykaz usług

Załącznik Nr 7 do SIWZ edytowalny - Wykaz usług

Załącznik Nr 8 do SIWZ - Wykaz osób

Załącznik Nr 8 do SIWZ edytowalny - Wykaz osób

Załącznik Nr 9 do SIWZ - Klauzula informacyjna RODO