Zakup nawozów mineralnych na pola uprawne, ogródki warzywne, ogródki kwiatowe oraz środki ochrony roślin, a także materiałów ogrodniczych wraz z transportem na teren Muzeum Wsi Kieleckiej Park Etnograficzny w Tokarni.

01.04.2021

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe wraz z formularzem ofertowym

2. RODO