Konserwacja i restauracja eksponatów ze zbiorów Muzeum Wsi Kieleckiej - 23 szt. książki oraz 7szt. oleodruków (część z nich posiada ramy).

04.05.2021 r.

Informacja z otwarcia zapytania ofertowego

04.05.2021 r.

Unieważnienie


Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe

2, Formularz ofertowy

3. Załącznik 1.1

4. Załącznik 1.2

5. Załącznik 1.3

6. Załącznik nr 3

7. Wzór umowy

8. RODO