Pomiar czynników szkodliwych dla zdrowia (hałas, stężenia pyłów) w środowisku pracy w Parku Etnograficznym w Tokarni na stanowisku stolarz - cieśla, renowator z pisemnym sprawozdaniem ...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (26.05.2021 r.)

Załączniki

1. Zapytanie ofertowe wraz z formularzem ofertowym

2. RODO