Zakup prowadnic, łańcuchów oraz żyłki tnącej.

Załączniki:

1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (21.05.2021)

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe wraz z formularzem ofertowym

2. RODO