Konserwacja i restauracja eksponatów ze zbiorów Muzeum Wsi Kieleckiej - 9szt. książki oraz 5szt. oleodruków (część z nich posiada ramy) wraz z odbiorem i dostawą na adres: Park Etnograficzny w Tokarni, Tokarnia 303, 26-060 Chęciny

Załączniki: 

1. Zapytanie ofertowe 

2. Załącznik nr 1. Formularz ofertowy (wersja edytowalna formularza w formie archiwum .zip)

3. Załącznik nr 2. Istotne postanowienia umowy

3. Załącznik nr 3. Zdjęcia poglądowe

4. RODO

 18.05.2021 r. 

Informacja z otwarcia ofert

02.06.2021 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty