Rozeznanie rynku w celu oszacowania wartości zamówienia dla zadania pn. Nadzór merytoryczny nad treścią wystawy stałej w ramach realizacji projektu POIS.08.01.00-00-0120/17 pn. Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie, współfinasowanego w ramach Działania 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Oś priorytetowa VIII ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  

Szanowni Państwo;

Zwracam się z uprzejmą prośbą o oszacowanie kosztów dla zadania pn. Nadzór merytoryczny nad treścią wystawy stałej w ramach realizacji projektu POIS.08.01.00-00-0120/17 pn. Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie, współfinasowanego w ramach Działania 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Oś priorytetowa VIII ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

Celem właściwego oszacowania kosztów w załączeniu przedłożono: Formularz wyceny.

Przedmiotową wycenę proszę przedstawić w terminie do dnia 14.10.2019 r. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Mariusz Justyniarski
Kierownik 
Działu Inwestycji i Zamówień
Muzeum Wsi Kieleckiej
tel. 519 802 251

Rozeznanie cenowe

Zał. nr 1 Formularz cenowy