top min

ue flag

Rozeznanie rynku w celu oszacowania wartości zamówienia dla zadania pn. Nadzór merytoryczny nad treścią wystawy stałej w ramach realizacji projektu POIS.08.01.00-00-0120/17 pn. Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie, współfinasowanego w ramach Działania 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Oś priorytetowa VIII ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  

Oszacowanie kosztów opracowania niezbędnej dokumentacji projektowej do zgłoszenia robót/pozwolenia na budowę następujących obiektów lokowanych na terenie PE w Tokarni.

Opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej do zgłoszenia robót/pozwolenia na budowę następujących obiektów lokowanych na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni  

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia polegającego na zakupie, montażu i instalacji nowoczesnego systemu biletowego na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni realizowanego w ramach projektu nr RPSW.04.04.00-26-0009/16 pn. „Rozwój zasobów niezbędnych do prowadzenia procesu udostępniania zbiorów” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Oszacowanie wartośći zamówienia dla zadania pn. "Wykonanie zadań inwestycyjnych na podstawie Programu funkcjonalno - użytkowego (PF-U) w formie zaprojektuj i wybuduj, celem rozwoju zasobów niezbędnych do prowadzenia procesu udostępniania zbiorów z Muzeum Wsi Kieleckiej"

Logotypy unijneZakup współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020

logo_light.png
© 2021, Muzeum Wsi Kieleckiej

Zapraszamy do kontaktu

41 34 492 97 wew. 110      poczta@mwk.com.pl

Search

Nasza witryna stosuje pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Jeżeli nie akceptują Państwo Polityki, prosimy o niekorzystanie z naszej witryny.