Szanowni Państwo;

Zwracam się z uprzejmą prośbą o oszacowanie kosztów opracowania niezbędnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę dla następujących obiektów lokowanych na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni:

  1. Krzyż choleryczny

Usypanie ziemnego wału/wzgórka/kopczyka o wymiarach 6 m x 4 m x 1 m na terenie sektora nadwiślańskiego oraz zamontowanie dębowego krzyża (stylizowanego na stary, zaniedbany obiekt) w centralnej części wzniesienia.

Decyzja Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 332A/2017 z dnia 29.08.2017 r.

2.       Słup informacyjny

Słup ogłoszeniowy, drewniany zlokalizowany na terenie przylegającym do parkingu zewnętrznego w bliskiej odległości wejścia głównego do Parku Etnograficznego w Tokarni. Szerokość podstawy drewnianej słupa między 55 a 60 cm, wysokość słupa do 200 cm, wysokość daszku do 50 cm. Podstawa – konstrukcja stalowa wyłożona płytami chodnikowymi, mocowana do słupa ogłoszeniowego złączem ciesielskim drewno-konstrukcja metalowa.

Decyzja Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 87A/2018 z dnia 13.03.2018 r.

3.       Ziemianka partyzancka

Zrekonstruowanie ziemianki partyzanckiej z II wojny światowej. Wykonanie na zboczu naturalnego wzniesienia wykopu 5 m x 5 m, głębokości na ok. 2 m. Wykonanie konstrukcji nośnej obiektu z okrąglaków drewnianych. Wykonanie ścian i połaci dachu z desek i bali o średnicy 20 cm x 25 cm. Przysypanie konstrukcji materiałem ziemnym.

Decyzja Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 331A/2017 z dnia 29.08.2017 r.

4.       Wiata otwarta

Konstrukcja drewniana, otwarta o wymiarach 17 m x 9 m, umożliwiająca wprowadzenie obiektów do 4 m wysokości. Dach dwuspadowy kryty gontem o nachyleniu do 35 stopni.

Muzeum Wsi Kieleckiej nie posiada decyzji Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na budowę wiaty.

5.       Gołębnik

Gołębnik drewniany na słupie drewnianym, wysokość łączna do 4,5 m zlokalizowany na terenie zagrody ze Ślęzan. Konstrukcja posadowiona w ziemi, pionowo.

Decyzja Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 87A/2018 z dnia 13.03.2018 r.

  1. Słupowa drewniana dzwonniczka przeciwburzowa z Kakonina (gm. Bieliny).

Zrekonstruowanie wiejskiej dzwonniczki przeciwburzowej z Kakonina (słup drewniany o wysokości 6,20 m nad poziom terenu, graniasty, obrobiony ciesielsko, zakończony rosochatym rozwidleniem i dwuspadowym daszkiem gontowym. W części górnej zamontowany ruchomy dzwonek używany do rozpędzania chmur burzowych. Dzwonniczka zamontowana przy Chałupie z Okołu (sektor budownictwa świętokrzyskiego). Część dolna słupa o średnicy 30 cm wkopana w kamienisty grunt na głębokość 1,5 m).

Decyzja Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 92A/2020 z dnia 23.03.2020 r.

Zakres zamówienia obejmuje co najmniej:

  1. Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
  2. Wykonanie projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów.
  3. Wykonanie projektu technicznego obejmującego:

a)       projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczeń statyczno-wytrzymałościowych,

b)      projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe,

c)       w zależności od potrzeb – dokumentację geologiczno-inżynierską lub geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych oraz inne opracowania projektowe;

  1. Wykonanie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
  2. Uzyskanie wszystkich wymaganych decyzji, uzgodnień, opinii technicznych a także innych dokumentów wymaganych przepisami szczególnymi oraz pokrycie kosztów związanym z ich pozyskaniem.
  3. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na budowę

Muzeum Wsi Kieleckiej na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia udostępni Wykonawcy mapę do celów projektowych.

Obszar Parku Etnograficznego w Tokarni (działka nr 1682 w obrębie ewidencyjnym 0016 w jednostce ewidencyjnej 260403_5) wpisany jest do rejestru Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pod numerem A.269.

Uprzejmie proszę by przedmiotową wycenę przedstawić w terminie do dnia 07.10.2020 r. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mariusz Justyniarski

Kierownik
Dział Inwestycji i Zamówień

Muzeum Wsi Kieleckiej

Tel. 519 802 251