"Wykonanie badań wody z pisemnym sprawozdaniem w Parku Etnograficznym w Tokarni 303 w ramach wewnętrznej kontroli jakości...