Postępowanie SDT-231-6-2017 na "Wykonanie monitringu substancji promieniotwórczych w wodzie z pisemnym sprawozdaniem w Parku Etnograficznym w Tokarni 303 w ramach wewnętrznej kontroli jakości w 2017 roku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 31.11.2016 Dz. U.poz 1989