"Bezgotówkowy zakup paliw ciekłych na potrzeby Muzeum Wsi Kieleckiej"

Załącznik nr 1. Formularz ofertowy

Załącznik nr 2. Umowa