Informuje się, że termin złożenia ofert w przetargu publicznym na sprzedaż klaczy o imieniu "Rosa" zostaje wydłużony do dnia 7 marca 2017 roku do godz. 14.00.