Całodobowa, bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia oraz całodobowy monitoring i podejmowanie interwencji w obiektach Muzeum Wsi Kieleckiej oraz konwojowanie mienia w wyznaczonym miejscu i terminie przez zamawiającego.

03.01.2018 r. 

Informacja o udzieleniu zamówienia

19.12.2017

1. Informacja z otwarcia ofert

15.12.2017

1. Odpowiedzi na pytania

2. Przedłużenie terminu składania ofert


07.12.2017

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Formularz - wzór

4. Wykaz usług

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

6. Sygnalizacja napadu i włamania oraz monitoring.

7. Istotne postanowienia umowy

Przedłużono termin składania ofert do dnia 19.12.2017 r. do godz. 11.00