WYKONANIE REMONTU (WYMIANY) POSADZEK WYKONANYCH Z GLINY (POLEP) W OBIEKTACH MUZEALNYCH ZLOKALIZOWANYCH W PARKU ETNOGRAFICZNYM W TOKARNI

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 do SWIZ - Oświadczenie dot. wykluczenia

Załącznik Nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dot. spełniania warunków

Załącznik Nr 4 do SWIZ - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Załącznik Nr 5 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy

Załącznik Nr 6 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych

Załącznik Nr 7 do SWIZ - Program prac

Załącznik Nr 8 do SIWZ - Karta inwentarzowa obiektu Chałupa z Niedziałek

Załącznik Nr 9 do SIWZ - Karta inwentarzowa obiektu Chałupa z Ostrowców

Załącznik Nr 10 do SIWZ - Karta inwentarzowa obiektu Chałupa z Parszowa

Załącznik Nr 11 do SIWZ - Karta inwentarzowa obiektu Stodoła z Brzezin

Załącznik Nr 12 do SIWZ - Karta inwentarzowa obiektu Zagroda ze Szczepanowic 

Załącznik Nr 13 do SIWZ - Karta inwentarzowa obiektu Chałupa z Nasiechowic 

Załącznik Nr 14 do SIWZ - Karta inwentarzowa obiektu Zagroda z Kaliny Małej 

Załącznik Nr 15 do SWIZ - Klauzula informacyjna RODO

10.11.2020 r. 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania