Oszacowanie wartości zamówienia na dostawę mebli wraz z montażem dla Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie (Dom Pamięci Narodowej dla Mauzoleum)

Załączniki:

1. Ogłoszenie (plik .pdf)

2. A-02.13A-04 (plik .pdf)

3. A-02 11-06 (plik .pdf)

4. A-02-12-05 (plik .pdf)

5. A-02-13-05 (plik .pdf)